3

פרופ' רועי קישוני וד"ר ורדה שלו, ראש המחקר והחדשנות במכבי שרותי בריאות