fig

עליה בסנכרון בין אזורים במוח בעקבות אימון קריאה הנמשך חודש. הנבדקים דיסלקטים, והגברת הסנכרון משפרת את יכולותיהם הניהוליות