לטובת האדם והחברה: טיפוח מנהיגות מדעית-טכנולוגית

60 מנהלים ומנהלות במערכת החינוך מכל רחבי הארץ השתתפו ביום עיון שקיים הטכניון בנושא טיפוח מנהיגות מדעית-טכנולוגית

60 מנהלים ומנהלות במערכת החינוך מכל רחבי הארץ השתתפו ביום עיון שקיים הטכניון בנושא טיפוח מנהיגות מדעית-טכנולוגית

60 מנהלים ומנהלות במערכת החינוך מכל רחבי הארץ השתתפו ביום עיון שקיים הטכניון בנושא טיפוח מנהיגות מדעית-טכנולוגית. יום העיון נועד לחשוף מנהלי בתי ספר תיכוניים לפעילות הטכניון בקידומה של מנהיגות זו ובחשיבותה למדינת ישראל. עוד השתתפו בו מפמ"רים (מפקחי רכזי מקצוע), מנהלי מחוזות במשרד החינוך, נציגי צה"ל (פרויקט עתידים) ומנהלי רשתות החינוך.

 

"טיפוח לימודי המדע וההנדסה במערכת החינוך חיוני לקידומה של מדינת ישראל כמו גם לקידומם האישי ולקריירה התעסוקתית של התלמידים בעתיד," אמרה דיקנית לימודי הסמכה בטכניון פרופ' אורית חזן. "למנהלי התיכונים, המחליטים בין השאר על הקצאת המשאבים למגמות השונות, השפעה רבה על בחירותיהם של התלמידים. מאחר שרבים ממנהלים אלה רכשו את השכלתם במדעי הרוח והחברה חשוב לנו לחשוף אותם למדע ולהנדסה ולאפשרויות שתחומים אלה פותחים בפני התלמידים."

בעשורים האחרונים מהדק הטכניון את קשרי הגומלין שלו עם מערכת החינוך, במטרה לעודד תלמידים בכלל, ותלמידות בפרט, לבחור בלימודי מדע והנדסה. במסגרת זאת יזם הטכניון בין השאר את הפרויקטים הבאים:

  • תחרות "המורה שלי – מורה לחיים" שנועדה להוקיר מורים מעולים ומסורים במיוחד שטיפחו את תלמידיהם ועודדו אותם לרכוש השכלה מדעית והנדסית. הבחירה במורים הזוכים מבוססת על משאל שנערך ע"י אגודת הסטודנטים בטכניון בקרב הסטודנטים בטכניון, המגישים לוועדת השיפוט את נימוקיהם לבחירה במורים שהשפיעו על דרכם והובילו אותם לטכניון.
  • היחידה לנוער שוחר מדע, הפועלת לטיפוח אוריינות מדעית בקרב הנוער ולהרחבת אופקיו באמצעות לימוד חוויתי במעבדות ובחדרי לימוד חדישים ובהדרכת סטודנטים מהפקולטות השונות בטכניון.
  • Tech Women – יום חשיפה שבמסגרתו מתארחות בטכניון תלמידות תיכון מצטיינות ולומדות, מפיהן של סטודנטיות וחברות סגל, על הטכניון ועל האפשרויות הטמונות בלימודים בו. האירוע מתקיים בתמיכת הקרן להעצמת נשים צעירות ע"ש רוזלין אוגוסט.
  • סיורים מאורגנים לתלמידי תיכון, המאורגנים על ידי המרכז לרישום וקבלה בטכניון.

 

מפגש המנהלים נפתח בברכת נשיא הטכניון פרופ' פרץ לביא, שהדגיש את חשיבות המנהלים ביצירת מוטיבציה ללימודי מדע והנדסה. אחריו דיברו עם המנהלים המשנה הבכיר לנשיא פרופ' אדם שורץ וסגן הנשיא לקשרי חוץ ופיתוח משאבים פרופ' בועז גולני. בהמשך התקיים סיור בקמפוס ובפקולטות ונערך פאנל סטודנטים שלמדו בבתי הספר שמנהליהם השתתפו ביום העיון. עדן אבישי סטודנט תוכנית "רוטשילד טכניון למצוינים" סיפר למנהלים על התוכנית, ואילנה לוסטיג מנהלת המרכז הקדם-אקדמי בטכניון הציגה את היחידה לנוער שוחר מדע.

מניתוח המשובים שהתקבלו בתום יום העיון עולה כי האירוע השפיע לטובה על המשתתפים בהיבטים רבים ובהם תדמית הטכניון, חשיבותם של המדע וההנדסה וכוונתם של המנהלים לעודד את תלמידיהם ללמוד בטכניון.