צמיד מציל חיים לפצועים

מדעני הטכניון יחד עם חיל הרפואה פיתחו צמיד חכם המנטר את סימני החיים של הפצוע, ומזהה את הטיפול הרפואי שבוצע. הנתונים כולם נשמרים בתיק רפואי ממוחשב ומאפשרים לוודא שהפצוע קיבל את הטיפול המיטבי להצלת חייו.

הצמיד האלקטרוני שיעזור להציל פצועים בשטח: מדעני הטכניון בשיתוף חיל רפואה פיתחו צמיד חכם המנטר את סימני החיים של הפצוע, ומזהה את הטיפול הרפואי שניתן לו. הנתונים כולם נשמרים בתיק רפואי ממוחשב שמאפשר לפקח על הפרוצדורות ולוודא שהפצוע קיבל את הטיפול המיטבי להצלת חייו.

לכתבתו של ד"ר איתי גל באתר YNET :

https://goo.gl/8q7N5e