הקורטוריון Board of Governors 2017

כמדי שנה מתכנסת משפחת הטכניון העולמית בחיפה כדי לחגוג, להתעדכן וליטול חלק בדיון
רחב היריעה על מדע, טכנולוגיה, חדשנות וחינוך ועל עתיד הטכניון, המדינה והעולם.
אנו מקדמים בחום את חברי הקורטריון ואת ידידי הטכניון המסורים, ומודים להם על תמיכתם האיתנה
והבלתי מתפשרת.

לתכנית המלאה: https://goo.gl/P0VdAX