2

שר הכלכלה, התעשייה והדיגיטל של צרפת, עמנואל מקרון, נושא דברים במהלך ביקורו בטכניון.