1

מימין לשמאל: נשיא הטכניון, פרופ' פרץ לביא ושר הכלכלה, התעשייה והדיגיטל של צרפת, עמנואל מקרון.