מחקר חדש בלימודי מקרקעין חושף

אילו אושרה הרפורמה במקרקעין, רוב הנפגעים לא היו מפוצים. כך עולה ממחקר שערך אלעד אורדן, בהנחיית ד"ר איל סלינג'ר, במסגרת מחקר התואר השני (MRE) בלימודי מקרקעין, בתכנית הבין יחידתית של הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית והפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון.

הרפורמה בחוק התכנון והבנייה, שהועלתה בעבר אך נגנזה בשנת 2013, חוזרת כעת לכותרות. זאת בעקבות יוזמה של קבינט הדיור, בראשותו של שר האוצר משה כחלון, לקדם תיקון שיגביל את זכותם של בעלי קרקע לפיצוי על ירידת ערך שמקורה ב"פגיעה עקיפה".

סעיף 197 לחוק התכנון והבניה  קובע כי בעלי זכות במקרקעין זכאים לפיצויים בגין פגיעה שנגרמה להם כתוצאה מאישור תכנית. התיקון לסעיף זה, שהוצע במסגרת הרפורמה, הטיל מגבלות על זכויותיהם של הנפגעים בפיצוי. אילו אושרה הרפורמה לא היו מוגשות 95.5% מהתביעות שהוגשו וממילא לא היו ניתנים הפיצויים שנפסקו בפועל.

במחקר נבחנו 49 תביעות שהוגשו בתקופה שבין ספטמבר 2011 לאוגוסט 2014, ונבדקה השפעתה הפוטנציאלית של קבלת הרפורמה על תוצאותיהן. לדברי סלינגר, הרפורמה הייתה גורמת לכך שרק 5% מהתביעות היו מוגשות, ושום פיצוי לא היה ניתן לתובעים.

אלעד אורדן

אלעד אורדן

 

ד"ר איל סלינג'ר

ד"ר איל סלינג'ר