חקלאות טריטוריאלית בישראל

לאחרונה התקיימה בטכניון סדנה משותפת עם מרצים וסטודנטים מהמחלקה לארכיטקטורה ב-EPFL, שוויץ

סדנה משותפת עם מרצים וסטודנטים מהמחלקה לארכיטקטורה ב-EPFL, שוויץ

סדנה משותפת עם מרצים וסטודנטים מהמחלקה לארכיטקטורה ב-EPFL, שוויץ

סדנה בנושא חקלאות טריטוריאלית בישראל התקיימה לאחרונה בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון. את האירוע יזמה מתניה ז"ק, אדריכלית ואדריכלית נוף המובילה את סטודיו LandBasics – פרויקט הגמר באדריכלות נוף.

האירוע התקיים בשיתוף סטודיו Laba בראשות פרופ' אדר' הארי גוגר מהמחלקה לארכיטקטורה במכון הטכנולוגי הפדרלי בלוזאן (EPFL). במהלך שלושת ימי האירוע שהה בטכניון סגל המרצים מ-EPFL עם קבוצה של 22 סטודנטים לארכיטקטורה. "אנו מברכים על המפגש המשותף בטכניון עם סטודיו LandBasics," אמר פרופ' גוגר. "השיתוף בידע הרב הנצבר כאן מעמת אותנו עם תפישות ותובנות שהעלינו במהלך הסמסטר הראשון. זוהי תרומה חשובה להמשך העבודה".

מתניה ז"ק הקימה את סטודיו LandBasics בשנת 2014, ומאז הקמתו הוא מהווה מסגרת למחקר ולפיתוח פתרונות מרחביים-עיצוביים לסוגיות יסוד במרחב הנופי הישראלי. נושאים לדוגמה שהועלו במסגרת פרויקט הגמר באדריכלות נוף: אסטרטגיה לתכנון ועיצוב אזורי חיץ למניעת שרפות, אזרוח המכשול הצבאי ברמת הגולן, תכנון ועיצוב המרחב הבדואי בצפון הנגב. בשנה האקדמית הנוכחית (2016-2017, תשע"ז) החל הסטודיו לחקור את נושא החקלאות הטריטוריאלית מתוך הבנת הדומיננטיות של החקלאות בעיצוב המרחב. בצוות סטודיו LandBasics חברות אדר׳ נוף מתניה ז״ק, אדר׳ נעמי אנג׳ל ואדר׳ נוף ברברה אהרונסון.

פרופ' איריס ערבות, דיקנית הפקולטה לארכיטקטורה, אמרה כי "האירוע הזה הוא גשר חשוב והזדמנות נדירה לחילופי ידע, לקידום מחקר מבוסס תכנון ולטיפוח החיבור החיוני בין חדשנות בינלאומית ועבודה מדעית כמותית ואיכותית. זוהי תרומה חשובה למאמץ שלנו להגביר את השפעתם של אדריכלי הנוף ואת מעורבותם בנעשה."

יום עיון 18.12.2016

יום עיון 18.12.2016

פרופ״ח טל אלון מוזס, ראש המסלול לאדריכלות נוף, ציינה כי סטודיו LandBasics חותר להרחבת הממשק בין אדריכלות נוף לתחומי ידע משיקים כגון תכנון עירוני, ארכיטקטורה ותכנון תשתיות, וזאת תוך מודעות ונקיטת עמדה חברתית, פוליטית וסביבתית.

מתניה ז"ק אמרה כי ״אנו עדים לתהליכים של פרגמנטציה ופירוור של המרחב החקלאי ולממשקים נרחבים יותר בינו ובין המרחב האורבני, התשתיות והשטחים הפתוחים הטבעיים. אלה שזורים זה בזה ומתפקדים כמרחבים מורכבים, אזוריים, לעתים ללא הדיכוטומיה המובנית בהגדרות התכנוניות 'מרחב כפרי' ו'מרחב עירוני'."

האירוע נתמך על ידי עיריית חיפה, האיגוד הישראלי של אדריכלי נוף, שגרירות שווייץ בישראל והפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון.