1

מבט סכמטי על המחקר. מכל נבדק נלקחו שתי דגימות נשיפה, שאחת מהן הועברה למיפוי כימי באמצעות ספקטרומטריית מסה והשנייה נותחה במערכת החדשה, שהפיקה אבחון קליני על פי טביעת האצבע הכימית של דגימת הנשיפה