"על הקצה"

"על הקצה" הוא שמה של התמונה הזוכה בתחרות צילומים שערכה המעבדה העירונית הפועלת בטכניון. את התמונה, שבה נראה ילד הקופץ מחומת עכו אל הים, צילמה הסטודנטית נאורס חאג'.

כל התמונות בתחרות צולמו בעכו, מוקד הפעילות של המעבדה העירונית בשנה שעברה ובשנת הלימודים הקרובה. שלושת המקומות הראשונים נבחרו מתוך כ-100 תמונות שהגישו סטודנטים מפקולטות שונות בטכניון. במקום השני זכתה שרה חיר עם הצילום "קיר משותף" ובמקום השלישי זכה אלכס לרנר עם "איקרוס".

המעבדה העירונית בטכניון פעלה בעכו בשנת תשע"ו ותמשיך לפעול בעיר גם השנה. בשנה זו ייפתחו בטכניון ובאוניברסיטת חיפה קורסים חדשים שיעסקו בנושאים שהנהלת העיר ותושביה העלו לדיון: נגישות, ניהול ידע, ארגונים חברתיים, אזורי תעשיה ירוקים ועוד. המעבדה העירונית פועלת במסגרת החממה החברתית בטכניון. לפרטים: rutid@technion.ac.il, 82.moran@gmail.com.

קיר משותף

קיר משותף

איקרוס

איקרוס

על הקצה

על הקצה