Untitled1

תמונה קבוצתית באתר הראשי - מימין לשמאל: ולריה מילר (שותפה למחקר), רוסלנה קוצופרוק, שירי דוידי, ד"ר ארז הסניס, דר' עפרת ביאר כץ (מובילת המחקר), מיכאל טימנר (שותף למחקר), פרופ' יובל שקד (ראש צוות המחקר), דרור אלישקביץ' (שותף למחקר), דביר שכטר, ילנה ברברוב, טל קאן, ד"ר אורית קידר פרסון, הילה ברקוביץ'. לא נוכחים בתמונה: קסניה מגידיי ונטע בן צדק (שותפות למחקר), וד"ר זיו רביב (מנהל המעבדה). קרדיט צילום: פיוטר פליטר, דוברות רמב"ם

תמונה קבוצתית באתר הראשי – מימין לשמאל: ולריה מילר (שותפה למחקר), רוסלנה קוצופרוק, שירי דוידי, ד"ר ארז הסניס, דר' עפרת ביאר כץ (מובילת המחקר), מיכאל טימנר (שותף למחקר), פרופ' יובל שקד (ראש צוות המחקר), דרור אלישקביץ' (שותף למחקר), דביר שכטר, ילנה ברברוב, טל קאן, ד"ר אורית קידר פרסון, הילה ברקוביץ'. לא נוכחים בתמונה: קסניה מגידיי ונטע בן צדק (שותפות למחקר), וד"ר זיו רביב (מנהל המעבדה).
קרדיט צילום: פיוטר פליטר, דוברות רמב"ם