חברי הסגל, הפקולטות והמרכזים שתרמו משאבים לטובת ההצטרפות למאגד:

חברי הסגל, הפקולטות והמרכזים שתרמו משאבים לטובת ההצטרפות למאגד:

הפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון

המרכז להנדסה חקלאית- הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית

המכון למחקר המים, בראשות פרופ' אורי להב

פרופ' יובל שוהם (דיקן, הנ' ביוטכנולוגיה ומזון)

פרופ' אבי שפיגלמן (הנ' ביוטכנולוגיה ומזון)

פרופ' אסתי סגל (הנ' ביוטכנולוגיה ומזון)

פרופ' יואב ליבני (הנ' ביוטכנולוגיה ומזון)

פרופ' אורי לזמס (הנ' ביוטכנולוגיה ומזון)

פרופ' אילת פישמן (הנ' ביוטכנולוגיה ומזון)

פרופ' סימה ירון (הנ' ביוטכנולוגיה ומזון)

פרופ' חוסאם חאייק (הנ' כימית)

פרופ' אבי שרודר (הנ' כימית)

פרופ' אישי טלמון (הנ' כימית)

פרופ' שולמית לבנברג (הנ' ביורפואית)

את המשאבים הנדרשים השלים נשיא הטכניון, פרופ' פרץ לביא, מקרן הנשיא.