456

חברי הנהלת הטכניון (בחולצות השחורות) זוכי מענק ה-ERC (בחולצות הלבנות)