מנהיגי שוליך

אנו מחפשים צעירים בעלי מודעות חברתית אשר רואים עצמם כחלק ממנהיגי העתיד של ישראל. אנשים, אשר מלבד הרצון ללמוד ולצמוח ברמה האישית, רוצים גם לתת חזרה ולפעול לשיפור וקידום החברה בישראלעל המלגאים להשתתף בתוכנית התנדבות במהלך כל שנות התואר.
בנוסף המלגאים יעברו גם תכנית העשרה במהלך השנה הכוללת מספר מפגשים.

פרטים נוספים על המלגה באתר הדיקן: http://goo.gl/2x39YI

מלגת מנהיגי שוליך