שילוב כוחות בין רופאים, חוקרים, מהנדסים ויזמים: הפאנל בכנס ליצירת שיתופי פעולה. בתמונה מימין לשמאל: פרופ' שולמית לבנברג, חברת סגל בפקולטה להנדסה ביורפואית בטכניון, פרופ' ג'ונתן ג'וויט, יזם, ג'ונס הופקינס, ד"ר יהונתן לסיק, קרדיולוגיה רמב"ם, אמיר ליכטר, סמנכ"ל מו"פ, לומניס ו עוזי אייכלר, מייסד ו- CEO לשעבר, מדיגייד

שילוב כוחות בין רופאים, חוקרים, מהנדסים ויזמים: הפאנל בכנס ליצירת שיתופי פעולה. בתמונה מימין לשמאל: פרופ' שולמית לבנברג, חברת סגל בפקולטה להנדסה ביורפואית בטכניון, פרופ' ג'ונתן ג'וויט, יזם, ג'ונס הופקינס, ד"ר יהונתן לסיק, קרדיולוגיה רמב"ם, אמיר ליכטר, סמנכ"ל מו"פ, לומניס ו עוזי אייכלר, מייסד ו- CEO לשעבר, מדיגייד

שילוב כוחות בין רופאים, חוקרים, מהנדסים ויזמים: הפאנל בכנס ליצירת שיתופי פעולה. בתמונה מימין לשמאל: פרופ' שולמית לבנברג, חברת סגל בפקולטה להנדסה ביורפואית בטכניון, פרופ' ג'ונתן ג'וויט, יזם, ג'ונס הופקינס, ד"ר יהונתן לסיק, קרדיולוגיה רמב"ם, אמיר ליכטר, סמנכ"ל מו"פ, לומניס ו עוזי אייכלר, מייסד ו- CEO לשעבר, מדיגייד