בתמונות שמשמאל נראית עין בריאה של עכבר, ובתמונות מימין – עין חולה. בתמונה הימנית למטה אפשר לראות את התאים החדשים נודדים מהלימבוס למרכז העין כדי לתקן את הנזק

בתמונות שמשמאל נראית עין בריאה של עכבר, ובתמונות מימין – עין חולה. בתמונה הימנית למטה אפשר לראות את התאים החדשים נודדים מהלימבוס למרכז העין כדי לתקן את הנזק

בתמונות שמשמאל נראית עין בריאה של עכבר, ובתמונות מימין – עין חולה. בתמונה הימנית למטה אפשר לראות את התאים החדשים נודדים מהלימבוס למרכז העין כדי לתקן את הנזק