קורטוריון 2015

כמדי שנה, מתכנסת משפחת הטכניון העולמית בחיפה על מנת לחגוג, להתעדכן וליטול חלק בדיון רחב היריעה על מדע, טכנולוגיה, חדשנות וחינוך ועל עתיד הטכניון, המדינה והעולם. אנו מקדמים בחום את חברי הקורטוריון וידידי הטכניון המסורים, ומודים להם על תמיכתם האיתנה והבלתי מתפשרת.

BOG_אירועים