שותלים עתיד

neti2

המתנדבים מהטכניון עם ילדי המועדונית

 

מתנדבים רבים מהטכניון השתתפו בנטיעות ט"ו בשבט, שקיימו ילדי מועדוניות חיפה ונשר בגן האקולוגי בטכניון.

כבר יותר מארבע שנים מתנדבים אנשי הטכניון – עובדים, חברי סגל וגימלאים – במועדוניות באזור, ומדי שנה נערכת בטכניון מסיבת ט"ו בשבט שבה משתתפים הילדים והמתנדבים. בשנתיים הראשונות לפעילות ההתנדבות חוזק גן קיסלק בעצים ובשיחים שנטעו ילדי המועדוניות בסימן "היום נטעתי עץ ועוד עשר שנים אשב לנוח בצלו בזמן לימודיי בטכניון". בשנתיים האחרונות הוחלט לחזק את הגן האקולוגי בעשרות צמחי תבלין, צמחי תועלת ומספר עצים.

מאחר שהשנה היא שנת שמיטה נשתלו השתילים בעציצים שהכינו הילדים ממכלי מתכת משומשים, שאותם קישטו הילדים וצבעו. בנוסף כללה הפעילות סיור בגן האקולוגי, הכנת פיתות על טאבון, בינגו צמחים ותחרות הרחת צמחי תבלין. בטקס בירכו המתנדבים את הילדים, והילדים הקריאו משירי ט"ו בשבט.