פרופסור יוג'ין קנדל במושב הקורטוריון של הטכניון

פרופסור יוג'ין קנדל

פרופסור יוג'ין קנדל

"העשור האבוד באקדמיה הישראלית היה טעות ואנו מנסים לתקן זאת"; "מסוכן להתמקד רק באירופה וארה"ב וישראל תפנה מאמצים לשוקים מתפתחים כמו סין, יפאן והודו"; "עלינו לחשוב קדימה כל הזמן ולא לפעול רק כשהתקרה מאיימת ליפול עלינו"; "בעולם הגלובלי אנו עלולים לאבד אוכלוסיה יצרנית אם נפגע בשירותים שהיא צורכת או נעלה את מס ההכנסה"; "יש בארץ שלוש כלכלות נפרדות – אם נמשיך ב'עסקים כרגיל' נגיע לגרעון של 10.5% והשוק העולמי לא יקבל זאת. עלינו לאחד אותן לכלכלה אחת".

"העשור האבוד באקדמיה הישראלית היה טעות ואנו מנסים לתקן אותה". כך אמר בטכניון פרופסור יוג'ין קנדל, ראש המועצה הלאומית לכלכלה. הוא נשא את ההרצאה השנתית בטכנולוגיה וכלכלה ע"ש יצחק מודעי, בקורטוריון (חבר הנאמנים) של הטכניון. ב"עשור האבוד" קיצצה הממשלה בתקציבי האוניברסיטאות וגרמה לסטגנציה במחקר ולירידה תלולה במספר חברי הסגל.

פרופסור קנדל אמר כי הריבית הנהוגה כיום בארץ ובעולם היא הנמוכה ביותר ב-300 השנים האחרונות, וכי היא לא תשתנה בעתיד הקרוב. זו אחת הסיבות לאי הוודאות בכלכלה העולמית. הציבור לא בוטח במערכת ומדינות מתמודדות בחובות שהגיעו לשיא.

להלן אמר כי חלפו הימים בהם תושבי מדינה הם אכן תושביה לנצח, שכן העולם גלובלי ואנשים מתגוררים בארצות שונות בהתאם לתפקידם ולמקצועם. לכן אסור למדינת ישראל להתמודד בבעיות תקציב על ידי צמצום הוצאות בדרך של הורדת שירותים או העלאת מסים, שכן הדבר יגרום לאוכלוסיה היצרנית לעזוב אותה. "עלינו להתחרות על תושבינו", הזהיר. "יש בישראל שלוש כלכלות נפרדות ועלינו לאחד אותן לאחת", אמר ושיבח את הטכניון על מאמציו לתת חינוך מדעי והנדסי לסטודנטים חרדים ולסטודנטים ערבים. "אם נמשיך ב'עסקים כרגיל' יעלה הגרעון מ-3% ל-10.5%. השוק העולמי לא ירשה זאת", אמר.

פרופסור קנדל קרא "לבנות כיפת ברזל בחינוך" ולהכין את הדור הצעיר לכך שיהיו לו לפחות שלוש קריירות שונות במהלך חייו. הוא הדגיש את חשיבות הטיפוח של ההון האנושי. "יש יותר אנשים שלומדים ביולוגיה מאשר הנדסת מחשבים", אמר. "אין צורך בכל כך הרבה ביולוגים. כאן המדינה צריכה להתערב".

עוד אמר פרופסור קנדל כי "מסוכן להתמקד בכלכלה רק באירופה וארה"ב וישראל תפנה מאמצים לשוקים מתפתחים כמו סין, יפאן והודו, שם מעריכים מאוד את החדשנות שלנו. והאקדמיה צריכה להיות חלק מתהליך זה. לכן אני משבח את הטכניון אשר מקים עתה טכניון ליד אוניברסיטת שנטאו בסין".