אלפי נרשמים מארצות ערב לקורס המקוון הראשון בערבית

הקורס של פרופסור חוסאם חאיק בננו-טכנולוגיה וננו-חיישנים ייפתח בחודש מארס 2014 ועד כה הוא כבר זכה ליותר מ- 32,000 צפיות ברחבי העולם, 5,600 ממצרים, 1,200 מסוריה ו-1,900 מכווית; עד כה נרשמו יותר מ- 16,000 סטודנטים לקורס באנגלית וקרוב ל- 3,000 לקורס בערבית, ממדינות כגון: ערב הסעודית (יותר מ-700 נרשמים), מצרים (יותר מ-600), וסוריה (כ-400).

הקורס האוניברסיטאי המקוון הראשון בערבית, של פרופסור חוסאם חאיק מהפקולטה להנדסה כימית ומכון ראסל ברי לננוטכנולוגיה בטכניון, על ננו-טכנולוגיה וננו-חיישנים, זוכה לעניין רב בארצות ערב, עוד בטרם החל. אלפי צפיות בתכנית הקורס, במסגרת האתר האוניברסיטאי המקוון "קורסרה", נרשמו בסוריה (1,243), מצרים (5,595), כווית (1,865) וערב הסעודית (1,243). חלק גדול מהצופים גם נרשמו לקורס, שייפתח בחודש מארס 2014. בישראל נרשמו 3,730. יותר מ-16,000 סטודנטים נרשמו לקורס באנגלית וקרוב ל-3,000 לקורס בערבית, ממדינות כגון: ערב הסעודית (יותר מ-700 נרשמים), מצרים (יותר מ-600), וסוריה (כ-400).

את הקורס של פרופסור חאיק מלווים פרופסור משנה מירי ברק מהמחלקה לחינוך למדע וטכנולוגיה (כיועצת פדגוגית) והדוקטורנטיות עביר ותד, מיטל שגב ונסרין שחאדה.

בתהליך פיתוח הקורס הוחלט להקפיד על איכות גבוהה של חומרי לימוד תוך הצגת התפתחויות וחידושים בחזית המחקר הננו-טכנולוגי, יחד עם הצגת הסברים ברורים ופשוטים. בנוסף, הוחלט להרבות באמצעי המחשה כדי לאפשר הבנה טובה יותר של המעברים בין רמת המאקרו (מה שניתן לראות בעין בלתי מזויינת), לרמת המיקרו (הרמה המולקולרית) ועד לרמת הננו (רמת האטום הבודד). כמו כן, הוחלט לעשות שימוש במגוון כלי הערכה כדי לאפשר לסטודנטים לבטא את הבנתם בצורה הטובה ביותר. כדי להשיג מטרות אלו הקורס עוצב כך:

•        החומר הנלמד מחולק לעשרה שיעורים ברמת קושי עולה.

•        כל שיעור כולל שלושה עד חמישה קטעי הרצאה קצרים.

•        כל הרצאה קצרה מתמקדת במושג או עיקרון מסוים.

•        בהרצאות משולבים מספר רב של איורים ואנימציות להמחשה וליצירת עניין.

•        כלי ההערכה משלבים משימות אישיות וקבוצתיות.

•        כלי ההערכה מעודדים הבנה וחשיבה ברמה גבוהה (יצירתית וביקורתית).

ההערכה של הישגי הלומדים בקורס בננו-טכנולוגיה וננו-חיישנים תוכננה על בסיס שלושה סוגי משימות:

1. עשרה בחנים שבועיים (20% מהציון), הכוללים שאלות רבות ברירה הבודקות ידע והבנה של תכני הלימוד. הציון לסטודנטים ניתן באופן ממוחשב ומיידי. הסטודנטים אינם מקבלים משוב על הבחנים, אך הם רשאים לבצע שלושה ניסיונות כשהציון הגבוה הוא זה שנקלט.

2. שלוש משימות פתוחות (20% מהציון), הניתנות פעם בשלושה שבועות לעידוד חשיבה יצירתית. לדוגמה: איזה חוש נוסף היית מעוניין שיהיה לך ומדוע? או: תן דוגמה לננו-חיישן חדשני וישים שבו היית רוצה להשתמש בחיי היומיום שלך. בנוסף להגשת תשובות מלאות ומפורטות, הסטודנטים צריכים לבצע הערכת עמיתים. כלומר, להעריך באופן ביקורתי תשובות למשימות של שלושה סטודנטים עמיתים בעזרת מחוון ציונים מפורט.

3. פרויקט גמר (60% מהציון), המעודד עבודה שיתופית וחשיבה יצירתית ומערכתית. מטרת הפרויקט היא לתכנן ננו-חיישן שמאפשר לחקות את אחד החושים הקיימים אצל האדם או כזה שישמש כחוש נוסף לאלה הקיימים אצל האדם. הפרויקט נעשה בקבוצות של עד ארבעה סטודנטים, אך ההגשה נעשית באופן יחידני. כל סטודנט המגיש פרויקט חייב גם לבצע הערכת עמיתים לגבי פרויקטים אחרים על פי מחוון ציונים מפורט.

הקורס  בננו-טכנולוגיה וננו-חיישנים ייחודי גם בכך שזהו הקורס הראשון שניתן בשתי שפות – אנגלית וערבית ושאחוז גבוה מהציון הסופי מתבסס על משימות פתוחות המעודדות חשיבה יצירתית וחדשנית ולא רק על בחנים או תרגילים סגורים. משולבים בו למידה שיתופית בקבוצות יחד עם למידה אישית והערכת עמיתים יחד עם הערכה ממוחשבת. "אנו תקווה כי הקורס יתרום, ולו במעט, לחינוך מדעי-הנדסי של אוכלוסיות שונות בעולם ואולי אף יסייע לקרוב לבבות תוך כדי עבודה על משימות ואתגרים משותפים", אומרים אנשי הטכניון השותפים בבניית הקורס.

hossam11