התחלה טובה בטכניון: לראשונה – קורס הכנה מקוון בכימיה לקראת שנה א'

מטרות הקורס: לצמצם את פערי הידע וכך להקל על הסטודנטים להשתלב בלימודיהם בטכניון

אין זה סוד שהלימודים בטכניון אינם קלים, וכי סטודנטים רבים נקלעים לקשיים בשנה הראשונה ללימודיהם. הוועדה לבחינת מבנה הלימודים והעומס הלימודי בטכניון, שהגישה לאחרונה את המלצותיה להנהלת הטכניון, קבעה כי חלק מהעומס הקוגניטיבי המוטל על הסטודנטים נובע מאי-מוכנותם ללימודי השנה הראשונה.

"הבנו שהסטודנטים משלימים בסמסטר א' של השנה הראשונה ללימודיהם חומר שנדרשו ללמוד בתיכון," מסביר ראש הוועדה, פרופסור יכין כהן מהפקולטה להנדסה כימית. "אם הסטודנטים יגיעו כשהם מוכנים יותר, העומס יפחת."

על סמך המלצות הוועדה הוחלט בטכניון לפתוח קורס ראשון מסוגו: קורס השלמה מקוון בכימיה, המכין את הסטודנטים לקראת שנת הלימודים הראשונה בטכניון. "מדובר בקורס הכנה לשיעור 'יסודות הכימיה', שהוא שיעור חובה בפקולטות רבות בטכניון," מסביר פרופסור דן זילברשטיין, ראש המרכז הקדם-אקדמי בטכנן. "הקורס, שהיקפו 40 שעות לימוד, מעניק לסטודנטים היכרות עם עולם הכימיה ומושגיו, ומספק להם כלים לפתרון תרגילים בסיסיים. מטרתו, לסייע להם להתחיל את לימודי הכימיה בשנה א' בטכניון ברגל ימין."

"הקורס מתקיים במסגרת תכנית 'התחלה טובה', שפותחה בטכניון במטרה להקל על הסטודנטים בשנת הלימודים הראשונה," אומר המשנה הבכיר לנשיא הטכניון, פרופסור פאול פייגין. "גילינו פער משמעותי בין הידע שברשות הסטודנטים לבין מה שנדרש מהם בשנת הלימודים הראשונה. הסטוטים מגיעים לטכניון בלי הכנה מתאימה ללימודי הבסיס בכימיה, בפיזיקה ובמתמטיקה, והדרישות האקדמיות יוצרות לחץ ועומס רב. מטרת הקורס המקוון היא לצמצם את ההלם הראשוני של הסטודנטים לנוכח כמות החומר הנדרשת, ולהכיר להם מושגי יסוד."

חומר הקורס המקוון בכימיה כולל ספר לימוד אינטראקטיבי, שנכתב על ידי פרופסור אורי פסקין מהפקולטה לכימיה ע"ש שוליך בטכניון, והוא כולל גם שאלות ותשובות. בנוסף, כולל הקורס תרגילים לבחינה עצמית והרצאות תרגול מצולמות של ד"ר עדי הבר, מתרגלת הקורס.

אתר הקורס עוצב בצורה ידידותית ונוחה למשתמש, בפורמט צבעוני ומאיר עיניים.

פיתוח הקורס דרש שיתוף פעולה בזמן קצר של מספר יחידות בטכניון ונוהל על ידי איריס תלמי, סטודנטית לתואר שלישי במחלקה לחינוך למדעים וטכנולוגיה, בהנחייתה של פרופסור אורית חזן.

היחידות שלקחו חלק בפרויקט ייחודי זה: המכינה הקדם אקדמית, המחלקה לחינוך למדע וטכנולוגיה, המרכז לקידום ההוראה והאגף למחשוב ומערכות מידע.

הקורס מופיע באתר הטכניון והוא פתוח בתשלום סימלי למעוניינים עד סוף חודש נובמבר 2013.

"הקורס המקוון נותן לסטודנטים מידע בסיסי על מושגי יסוד בכימיה, שיידרש להם בהמשך לימודיהם במקצועות שונים בטכניון. הקורס אינו מהווה תחליף לשנים של לימודי כימיה בתיכון, אלא מכין את הסטודנטים להתמודדות עם הדרישות הלימודיות בקורסי הטכניון." מסכם פרופסור אורי פסקין.