הנציבה למניעת הטרדה מינית בדיווח בוועדות הכנסת: הטכניון מפעיל מיגוון אמצעים ייחודיים למניעת הטרדות מיניות

בישיבה משותפת של ועדת הכנסת לחינוך ולתרבות וועדת הכנסת למעמד האישה נדונה סוגית ההטרדות המיניות במוסדות להשכלה גבוהה ודו"ח מבקר המדינה בנושא זה. דו"ח המבקר ציין לטובה את העובדה שנשיא הטכניון מינה לתפקיד הנציבה למניעת הטרדה מינית ולטיפול בתלונות חברת סגל בדרגת פרופסור אמריטה. מינוי זה נועד לחזק את מעמד הנציבה, כמי שהגיעה לדרגה האקדמית הגבוהה וכמי שהמשך חייה המקצועיים אינו תלוי עוד באיש. הנציבה זוכה לשיתוף פעולה מלא עם רשויות הטכניון, כולל היועץ המשפטי של המוסד, עורכת דין מומחית לנושא, סמנכ"ל משאבי אנוש, השירות הפסיכולוגי של דיקנאט הסטודנטים וחברה חיצונית לטיפול נפשי, שאליה היא מפנה את המקרים הנדירים של הזקוקות/קים לכך, כשהטכניון משלם עבור הטיפול.

הטכניון היה מן המוסדות הראשונים שהתקינו תקנון למניעת הטרדה מינית, מייד לאחר חקיקת החוק. לאחרונה הוקמה ועדה שעוסקת בעדכון התקנון ובמיסוד פעולות ההסברה וההדרכה. הוועדה מטמיעה בתקנון המחודש את לקחי הניסיון שנצבר בטכניון ובמוסדות ובגופים ציבוריים אחרים, התפתחויות שהיו במשפט העבודה בכלל ובכל הנוגע למניעת הטרדה מינית בפרט, כמו גם המלצות של מבקר הטכניון ומבקר המדינה. התקנון העדכני עתיד להיות מונח בפני הנהלת הטכניון לאישור במהלך הקיץ הקרוב.

בנוסף לתקנון, אישר סנט הטכניון גם "תקנות בנושא איסור יחסים אינטימיים בין בעלי קשרי סמכות וכפיפות". חשוב לציין שהאיסור חל גם על יחסים אינטימיים בהסכמה, במקרים שקיימים קשרי סמכות וכפיפות בין המעורבים.

למשתתפי הישיבה בכנסת דווחה נציבת הטכניון למניעת הטרדה מינית, פרופסור אמריטה נעמי כרמון, על הפעילות הרבה ובחלקה חדשנית וייחודית לטכניון, שמטרתה להעלות את המודעות לבעייה וליצור סביבת לימודים ועבודה נקייה מהטרדות מיניות. הפעילות מתייחסת לארבעה קהלי יעד: סטודנטים, חברי סגל, עובדים מנהליים ועובדי קבלן בטכניון. האמצעים המופעלים כוללים:

•           לכל בית הטכניון – בכל בנייני הטכניון נתלו פוסטרים, שמטרתם להפנות לנושא את תשומת ליבם של הבאים בשערי הטכניון ולהפיץ ביניהם דרכי תקשורת לנציבה ולרכזות. ליד כל פוסטר בעברית מופיע גם פוסטר שבו נמסר המידע בערבית, ברוסית ובאנגלית. קישורים לתקנון למניעת הטרדה מינית קיימים במגוון אתרי אינטרנט של הטכניון, המכוונים לכל אוכלוסיותיו. נערכים בטכניון כנסים, הכוללים הצגת תיאטרון ("יש גבול") ובעקבותיה שיחות עם עורך דין מומחה; לאחרונה נבדקת לומדה ממוחשבת, בכוונה להגיע ללמידה אינטראקטיבית מותאמת לאוכלוסיות היעד.

•           לסטודנטים ובשיתוף עם אגודת הסטודנטים – הנושא נכלל בערכה לסטודנט החדש, נשלחו מכתבים בדואר אלקטרוני בנושאי מניעת הטרדה מינית ונתיבי התקשורת להגשת תלונות, וגם נשלחה אלקטרונית מצגת שהכינה הרכזת שלהם. הודעות בנושא מתפרסמות בעיתוני הסטודנטים בטכניון. לאחרונה, סוכם עם מנהלת סניף חיפה והצפון של מרכז הסיוע לנפגעות תקיפה מינית על שיתוף בניסיון המצטבר של המרכז, כדי להגביר את פעולות ההסברה בקרב הסטודנטים.

•           לחברי הסגל – ייחודית לטכניון סדנה בת שעה, המתקיימת במסגרת כל אחת מ-18 מועצות הפקולטות בטכניון (כל חברי הסגל חייבים להשתתף במועצת הפקולטה שלהם); מנהלות אותה הנציבה יחד עם עורכת דין מומחית לדיני עבודה והטרדות מיניות במקומות עבודה. זאת, בנוסף להכללת הנושא בחוברת לחבר/ת סגל חדש/ה ולמכתב ששולחת הנציבה בתחילת כל שנה לכל חבר/ת סגל בעל/ת מינוי שלם או חלקי בטכניון.

•           לעובדים המינהליים – כל עובד חדש המתקבל לטכניון ימצא תמצית של התקנון והפניות אליו ואל הכתובות להגשת תלונות בערכה שניתנת בידיו. הנושא מאוזכר אחת לתקופה בכתב העת לעובדים. כנסים והשתלמויות בנושאי הטרדה מינית לעובדי הטכניון נערכים לעיתים מזומנות. לאחרונה הועברה סדנה מיוחדת לאחראים על הבניינים, הנמצאים בעמדת מפתח, במיוחד בכל הנוגע לקבוצה הבאה.

•           עובדי/ות קבלן – פעילות ייחודית לטכניון לטובת קבוצת עובדים חלשה במיוחד: בשיתוף עם "במעגלי צדק", הטכניון הוציא לאור חוברת כיס בשם "זכותון", הכוללת פירוט תמציתי של כל הזכויות המגיעות לעובדי ניקיון על בסיס חוקים והסכמים קיבוציים. מתוך 20 עמודי החוברת, 5 מוקדשים לנושא מניעת הטרדה מינית. ה"זכותון" ראה אור בעברית, רוסית וערבית; בקרוב יהיה גם תרגום לאמהרית. ה"זכותון" ניתן לכול עובד/ת ניקיון חדש/ה, בהתאמה לשפה שנוחה לו/ה.

במשך קרוב לשלוש השנים האחרונות הגיעו לטיפול 11 פניות שעניינן אפשרות להטרדה מינית. "אין דרך לדעת, האומנם מי שהגיעו לטיפול הם כלל מקרי ההטרדה המינית שהתרחשו בטכניון או שהתלונות מעטות לא מפני שאין מקרים, וכנראה לא מפני שהדרך להתלונן אינה ידועה, אלא מפני שנשים נרתעות מלהתלונן", אמרה פרופסור כרמון. "אני מקווה, שההשקעה הרבה של הטכניון בהעלאת המודעות להטרדה מינית ומשמעויותיה המגוונות ובפרסום דרכי הפנייה לנציבה ולרכזות בטכניון תקבל ביטוי בכך שמי שחש/ה עצמו/ה נפגע/ת אכן י/תמצא את הכתובת להתלונן ולהתייעץ. בכל מקרה, מה שאפשר ויש כוונה לעשות הוא להמשיך לפעול בדרכים רבות, בכדי להטמיע את איסור ההטרדה המינית וההתנכלות, כשהמטרה היא – כפי שנכתב בתקנון המעודכן של הטכניון – 'להגן על כבודו של אדם, על חירותו ועל פרטיותו, וכדי לקדם שיוויון בין המינים … להבטיח כי הטכניון ישמש סביבת לימודים ומקום עבודה שאין בם הטרדה מינית או התנכלות שמקורה בהטרדה מינית'".