לאחר מאה שנה: הטכניון ממתג עצמו מחדש

41הוציא לכל הסטודנטים, בוגריו ועובדיו שלוש הצעות ללוגו חדש וביקש לשמוע את דעתם; זהו חלק ממהלך מיתוג רחב היקף אשר יכלול גם האחדה ויזואלית של אתרי האינטרנט הרבים הקשורים במוסד, שילוט חדש, שיפור איכות ההוראה, היחס לסטודנט וחוויית הסטודנטים, וכן בניה חדשה, כמו זו של שערי הכניסה לטכניון

כמעט 101 שנים לאחר שהונחה אבן הפינה לבנינו ההסטורי בהדר הכרמל, הטכניון ממתג עצמו מחדש. הבוקר יצא מכתב בדואר האלקטרוני לעשרות אלפי הסטודנטים, הבוגרים והעובדים ובו הם מתבקשים לחוות דעתם על שלוש הצעות ללוגו חדש, בצד הלוגו הקיים.

הנשאלים מתבקשים לחוות דעתם  איזה לוגו משדר קידמה, עדכניות, חדשנות, יוקרה, בינלאומיות, מובילות, מסורת, מקוריות, מכובדות ומצויינות.

הנשאלים מתבקשים גם להשיב על השאלה האם נכון להוסיף את המילה "מדעים" לשם הטכניון (כיום השם הוא: הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל) והשאלה היא אם רצוי לקרוא לו מכון מדעי-טכנולוגי לישראל, שכן כבר שנים רבות הטכניון חוקר ומכשיר מדענים גם בתחומי מדעי החיים ומדעי הבריאות ולא רק בהנדסה, כפי שהיה עם ייסודו.

נשיא הטכניון, פרופסור פרץ לביא, אמר כי זו תחילתו של פרוייקט מיתוג נרחב, המובל על ידי מחלקת השיווק של הטכניון, אשר יכלול גם האחדה ויזואלית של אתרי האינטרנט הרבים הקשורים במוסד, שילוט חדש, שיפור איכות ההוראה, היחס לסטודנט וחוויית הסטודנטים, וכן בניה חדשה, כמו זו של שערי הכניסה לטכניון. "אחרי מאה שנה הגיעה העת לבדוק האם יש צורך במיתוג הטכניון ובסמליו", הוסיף פרופסור לביא. "הלוגו הנוכחי ייצג את הטכניון לאורך כל המאה העשרים. הגיעה העת לבדוק האם במאה העשרים ואחת יש מקום ללוגו חדש. החלטנו לפעול על פי תוצאותיו של הסקר וכך בוגרי הטכניון, הסטודנטים שלו, חברי הסגל והעובדים יקבעו אם נשנה את הלוגו".

בתמונה: הלוגו הנוכחי (משמאל) בצד השלושה העומדים לשיפוט הבוגרים, הסטודנטים ועובדי הטכניון