חוקרי הטכניון פיתחו גישה חדשה המפשטת מודל ביולוגי מורכב

מסתמכים על שפה שפיתחו לפני למעלה מעשור, המתארת מערכות מורכבות בצורה גראפית וטקסטואלית, ברמות שונות של פירוט

חוקרי הטכניון בנו מודל של מחזור חיים של mRNA, שהוא ה"שליח" אשר מעביר את הצופן הגנטי מהגרעין לריבוזום, לצורך בניית חלבונים. גישה חדשנית זו מאפשרת הצגה מפורטת אך מדורגת של המודל הביולוגי המורכב הזה, והיא מסתמכת על שפת OPM  – Object-Process Methodology שפיתח לפני למעלה מעשור פרופסור דב דורי מהפקולטה להנדסת תעשיה וניהול ואשר נמצאת בשלבים מתקדמים של הפיכתה לתקן ISO.

עתה חבר פרופסור דורי לפרופסור מרדכי חודר, ביולוג מולקולרי מהפקולטה לרפואה ע"ש רפפורט, כדי לבנות בצורה מופשטת את המודל החדשני. "זה כמו פאזל גדול שבמהלך השנים הצטבר ידע רב על כל אחד מחלקיו", מסביר פרופסור דורי. "המערכת שבנינו מאפשרת מבט כולל על המערכת כולה".

המודל, שנבנה על ידי הדוקטורנטית יהודית סומך המסיימת את מחקרה בימים אלו, מסתמך על עשרות מחקרים אשר נעשו על כל אחד מחלקי ה"פאזל" ויוצר תמונה כוללת ברורה. הוא פורסם בכתב העת המדעי PloS ONE. במהלך בניית המודל גילו הפרופסורים דורי וחודר ויהודית סומך פערי ידע משמעותיים בתחום זה, אותם הם הציגו ומיינו לסוגי שונים. זיהוי פערי הידע הינו מרכיב חשוב בשיטה זו, שכן הוא מצביע על כיוונים למיקוד המחקר ומאפשר אימות או הפרכה של השערות חדשות. מחקר זה הינו מחקר חלוץ בשטח חדש שפיתחו החוקרים – מידול קונספטואלי של מערכות ביולוגיות.