CITI-SENSE – פרויקט כלל אירופי להגברת שיתוף ומודעות הציבור לזיהום אוויר – יצא לדרך. חיפה תהיה אחת מתשע ערים אשר ישתתפו בפרויקט

ישראל מיוצגת ע"י הטכניון וחברת הסטארט-אפ AirBase; תקציבו הכולל של הפרוייקט – קרוב ל 12 מיליון יורו ומשתתפות בו כ-30 קבוצות מחקר וחברות מסחריות מכ-20 מדינות שונות

CITI-SENSE, פרויקט מחקר כלל אירופי הממומן במסגרת המחקר FP7, יצא לדרך. הפרוייקט מבקש להגביר את מודעות ומעורבות הציבור בתהליכי קבלת החלטות סביבתיות בייחוד בכל הנוגע לזיהום אוויר, הן ברמה האישית והן ברמה הציבורית. במסגרת הפרויקט נבחרו תשע ערים (חיפה, בלגרד, לובליאנה, אוסלו, ברצלונה, אוסטרבה, אדינבורו, וינה ובילבאו) בהן ייפרסו רשתות חיישנים מתקדמים לניטור זיהום אוויר והערכת חשיפה למזהמי אוויר.

בערים אלו תתבצע פעילות לשיתוף הציבור בתהליך איסוף הנתונים, משמעותם הסביבתית וההשלכות הבריאותיות של הממצאים. הפרויקט ימשך כארבע שנים, תקציבו הכולל – קרוב ל 12 מיליון יורו ומשתתפות בו כ-30 קבוצות מחקר וחברות מסחריות מכ-20 מדינות שונות.

בלב הפרויקט מצוי קונצפט חדשני המכונה Citizen Observatory – "תצפית אזרחית", שמשמעותו -השתתפות פעילה של הציבור באיסוף הנתונים, הנגשת המידע שנאסף לציבור והגברת מעורבותו בתהליכי קבלת החלטות.

את ישראל מייצגים בפרויקט שני גורמים מובילים בתחום: היחידה להנדסת סביבה, מים וחקלאות בפקולטה להנדסה אזרחית בטכניון. פרופ' דוד ברודאי, שמוביל את הפרויקט, ופרופ'/מ' ברק פישביין. הגורם השני הוא חברת הסטארט אפ AirBase Systems  אשר תהיה בין הספקיות העיקריות של רשתות החיישנים לפריסה בערים השונות.

פרופ' דוד ברודאי, ראש מרכז המצויינות בחשיפה סביבתית ובריאות בטכניון, מסר כי "המחקר פותח אופקים חדשים למדידת מזהמי אוויר ברזולוציה גבוהה מאוד במרחב ובזמן בדיוק באזורים ובזמנים בהם אנו חשופים למזהמים ויכולים להיות מושפעים מתכונותיהם המזיקות. התפיסה החדשנית של 'ניטור אזרחי' מציעה שותפות בין האקדמיה, התעשייה, הציבור ומקבלי ההחלטות, תוך בניית קהילה מודעת, מבינה, מקושרת, ובעלת היכולת לבצע שינוי ולהקטין את החשיפה האישית לזיהום אוויר".

עירד קינרייך, מייסד ומנכ"ל אירבייס ומהנדס מכונות בוגר הטכניון הוסיף: "אנו מאמינים כי CITI-SENSE מהווה הזדמנות של ממש לביצוע קפיצת הדרך הטכנולוגית שתחום ניטור האוויר כל כך משווע לה. מעורבות, שיתוף ושקיפות עומדים להיות אבני הדרך המרכזיים באיסוף והצגת מידע סביבתי במאה ה- 21 ו-  CITI-SENSE מיישם זאת לראשונה הלכה למעשה".

היחידה להנדסת הסביבה, מים וחקלאות בפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית בטכניון משתתפת במחקרים רבים ומגוונים בנושאי איכות הסביבה החל מהפחתת הפליטות של מזהמים לסביבה וכלה בטיפול בקרקע, מים, אוויר, סביבה ימית ומערכות אקולוגיות וחקלאיות. בפרט, נושאי איכות אוויר הנחקרים ביחידה כוללים נושאים כמו: מערכות זרימה אטמוספריות ותנועת מזהמים באגן הים התיכון, חישה מרחוק של מזהמים באוויר, איכות האוויר באזורים עירוניים ובגבול שבינם לבין אזורים חקלאים, ואיכות האוויר בתוך מבנים. החומרים הנמצאים כעת במוקד המחקר כוללים מזהמי אוויר שמקורם תחבורתי, חומרי הדברה וחלקיקים נשימים. מחקרים אלה מתבצעים במסגרת מרכז המצוינות בחשיפה סביבתית ובריאות בטכניון.

חברת אירבייס מערכות בע"מ AirBase Systems LTD. היא חברת סטארט אפ ישראלית אשר פיתחה טכנולוגיה חדשה למדידת רמות זיהום אוויר. בלב הטכנולוגיה של אירבייס נמצאת תחנת ניטור זעירה בה מורכבים חיישני זיהום אוויר הפועלים על בסיס ננו-טכנולוגיה מתקדמת ביותר. תחנה זו מיועדת לפעולה במסגרת של רשתות ניטור מרחביות והיא בעלת יכולת חיבור עצמאית לרשת האינטרנט ( Wi-Fiאו GSM ). מעבר להישג הטכנולוגי החשוב, הצליחה אירבייס גם להגיע להפחתה דרמטית במחיר של המערכת בהשוואה לתחנות הניטור הסטנדרטיות.