דרגה חדשה בטכניון: פרופסור משנה

הדרגה מחליפה את דרגת "מרצה בכיר" והשם נבחר במשאל שנערך בין חברי הסגל; מעתה – הרוב המכריע של חברי הסגל בטכניון הם פרופסורים

פרופסור משנה (Assistant Professor) – זה השם החדש בטכניון של דרגת "מרצה בכיר" שהייתה נהוגה עד כה. המשנה לנשיא הטכניון לעניינים אקדמיים, פרופסור משה סידי, אשר יזם את שינוי, מדגיש כי מדובר בשינוי שם בלבד וכי כל התנאים הקשורים לדרגת "מרצה בכיר" נשארו בעינם.

"יזמתי את שינוי השם כי חשבתי שאין זה סביר שמעמדם של חברי הסגל הצעירים שלנו יהיה נחות ביחס למעמדם של חברי סגל בארה"ב, עמם הם נמצאים בקשרים אקדמיים", הסביר פרופסור סידי.

הדרגות בארה"ב הן:  Assistant Professor, Associate Professor ו-Professor. "דוקטור" הוא תואר אקדמי ו"פרופסור" הוא דרגה אקדמית.

"בכנסים מדעיים עלה חבר סגל צעיר שלנו על הבמה והוצג כ'דוקטור' בעוד שכל האחרים הוצגו כפרופסורים", הוסיף פרופסור סידי. "יתרה מכך – היה עלינו להסביר כל העת לעמיתינו בארה"ב וברחבי העולם מה פירוש הדרגה 'מרצה בכיר'. הם לא הכירו דרגה כזו".

פרופסור סידי הביא את הצעתו לדיון בוועדה המרכזת של הטכניון, שם היא זכתה לתמיכה גורפת, אולם נשאלה השאלה איזה שם יינתן בעברית ל-Assistant Professor?

פרופסור סידי פנה לאקדמיה ללשון העברית, ממנה קיבל הצעות כמו "פרופסור עוזר". הוא העלה את ההצעה לקרוא לדרגה החדשה "פרופסור עמית", אולם נענה כי עמית בעברית הוא חבר, ויש כבר דרגה גבוהה יותר בטכניון בשם "פרופסור חבר". לכן נעשתה פנייה לכלל חברי הסגל והתקבלו הצעות יצירתיות רבות כמו: "פרופסור אברך (אב בחוכמה, רך בשנים)", "פרופסור עזר", "תת-פרופסור" (כמו תת אלוף), "פרופסור הזנק" ואפילו "פרופסורון". לוועדה המרכזת הובאו כעשרים הצעות רציניות, מתוכן נבחרו ארבע, בנוסף להצעה להשאיר את השם "מרצה בכיר" על כנו. נערך משאל אלקטרוני בין כל חברי הסגל לו ענו 289 איש. 104 הצביעו בעד השארת השם הקיים (מרצה בכיר) על כנו, 119 הצביעו עבור "פרופסור משנה". כל יתר העונים תמכו בגרסאות אחרות שכללו את השם פרופסור. הוועדה המרכזת וסנט הטכניון אישרו את השם החדש, ומעתה יש רק פרופסורים בטכניון ואין מרצים בכירים. השם החדש חל על כלל חברי הסגל, כולל רופאים המלמדים בפקולטה לרפואה ומרצים אורחים.