הטכניון הקים "קליניקה חינוכית"

במסגרתה משתלבים סטודנטים כעוזרי הוראה במקצועות המדעיים בבתי הספר

המחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים בטכניון הקימה "קליניקה חינוכית" שבמסגרתה ישתלבו הסטודנטים  כעוזרי הוראה במקצועות המדעיים בבתי ספר על-יסודיים (חטיבות ביניים ותיכונים).

בתחילת הסמסטר, ולפני כניסתם לבתי הספר, הסטודנטים עוברים הכשרה פדגוגית, הכוללת  את הנושאים הבאים: תורות למידה, תיאוריות מוטיבציה, דרכי הוראה ותקשורת מילולית ובלתי מילולית. כמו-כן, הסטודנטים נחשפים להעשרות פדגוגיות בנושאים שונים, כמו תקשורת המדע, מערכת החינוך בישראל ומיומנויות הוראה בתעשייה ובאקדמיה.

פרופסור אורית חזן, ראש המחלקה, אמרה כי הקליניקה החינוכית-מדעית שואבת את השראתה מהקליניקות המשפטיות בהן סטודנטים למשפטים מתנסים בטיפול משפטי, במקרים רבים, בענייניהן של אוכלוסיות נזקקות והיא מציעה פתרון חלקי לבעיית החינוך המדעי בישראל.

"הטכניון ניצב בצמרת האוניברסיטאות המדעיות-טכנולוגיות בעולם, אך מחויבותו מוכוונת גם לקידום החברה בישראל, ממנה הוא יונק את כוחו ואותה הוא מפרה", הדגישה. "במקביל – הסטודנטים בטכניון ירכשו מיומנויות הוראה שישמשו אותם בעתיד בחייהם המקצועיים".

קבוצת עתודאים, המונה 18סטודנטים הנמצאים בשנת הלימודים האחרונה שלהם, משתתפת השנה בקליניקה. העתודאים משתתפים בתוכנית צה"לית "עתודאים להוראה", המובלת ע"י ראש מנהל כ"א טכנולוגי ומחקר באכ"א. במסגרתה, במהלך שירות החובה, עתודאים המעוניינים בכך ילמדו מדעים בהיקף 3 שעות שבועיות בבתי ספר תיכון ברחבי הארץ.

התוכנית מתקיימת לראשונה כפיילוט ארצי בטכניון ביוזמתו של פרופ' נמרוד מוסייב, שראיין אישית את המועמדים לתוכנית ובהנחייתו של ד"ר ארי גרו, מהנדס חשמל ופיסיקאי שהחליט לעזוב את הפיסיקה הקוונטית ולהיות חבר סגל בתחום החינוך.