2

ורדה ופרופ׳-חבר קליני אבינועם שירן מעניקים את הפרס לפרופ'-משנה אבי שרודר