2

מימין לשמאל : ורדה ואבינועם שירן, פרופ' –משנה אבי שרודר ופרופ' וויין קפלן