הטכניון פותח בבני ברק תכנית לימודים לתואר ראשון במיפוי וגיאו-אינפורמציה

תוכנית טכניונית אשר תתקיים בתשתית של מכללת בני ברק החרדית  (מבח"ר) קיבלה את אישורה של המועצה להשכלה גבוהה

הטכניון פותח בבני ברק תכנית לימודים לתואר ראשון במיפוי וגיאו-אינפורמציה. הלימודים מיועדים לצעירים מהמגזר החרדי והם יתקיימו במכללת בני ברק החרדית (מבח"ר) אשר תשמש כאכסניה לתוכנית הטכניונית. התוכנית קיבלה את אישורה של המועצה להשכלה גבוהה.

"קיים מחסור חריף באנשי מקצוע מעולים בהנדסה אזרחית וסביבתית על כל תחומיה", אמר דיקן הפקולטה בטכניון, פרופסור ארנון בנטור. "אנו נקנה לסטודנטים החרדים בבני ברק מקצוע שיבטיח להם עיסוק מקצועי מכובד המשלב פרנסה עם אופק התפתחות רחב בסקטור הציבורי והפרטי. הטכניון בכלל, והפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית בפרט, עושים מאמצים רבים להרחיב את קהל היעד שלהם. כך פתחנו במכללה האקדמית להנדסה בירושלים מסלול לימודים טכניוני מיוחד, שבו לומדים הסטודנטים הירושלמים  במכללה בשנתיים הראשונות, ומסיימים לימודיהם בטכניון בחיפה. כך אנו מעניקים מידי שנה כמאה מלגות במסגרת התכנית 'עתידים לתשתיות', כאשר 60% ממקבלי המלגות הם צעירות וצעירים מהפריפריה. וכך הגענו עתה למגזר החרדי. מהלך זה מהווה על כן מודל ייחודי שעונה בו בזמן על שני צרכים לאומיים – האחד בתחום ההנדסה והשני בתחום השילוב של המגזר החרדי במעגל התעסוקה והעשייה של מדינת ישראל. המרכז למיפוי ישראל יפעל במציאת עבודה לבוגרי התכנית החדשה".

מדובר בתכנית ייחודית תלת שנתית שתעניק לא רק תואר ראשון אלא גם תהווה בסיס איתן לקבלת רישיון עיסוק במקצוע המבוקש "מודד מוסמך". ההרשמה כבר החלה ובספטמבר תיפתח המכינה שתימשך 15 חודשים ואחריה ילמדו הסטודנטים שלוש שנים לתואר ראשון. הלימודים יתקיימו במכללה בבני ברק, ויינתנו על ידי חברי סגל הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית של הטכניון. הלומדים בתכנית יהיו סטודנטים של הטכניון למרות שהלימודים יתקיימו בבני ברק.

בהחלטת המועצה להשכלה גבוהה לאשר לטכניון לקיים את התכנית בבני ברק, נאמר כי "המלצת הוועדה המלווה למיגזר החרדי ניתנה במסגרת האור הירוק שנתנה הוועדה לתכנון ולתקצוב של המועצה להשכלה גבוהה – להכללת התכניות החדשות למסגרות האירגוניות החרדיות בחומש הקרוב, מבחינה תכנונית ותקציבית".

באתר מכללת מבח"ר נכתב: "ד"ר הרב אברהם פוס ז"ל, מייסד מכללת מבח"ר, הוביל במסירות נפש את מהפיכת התעסוקה של הציבור החרדי, יזם את הקמת המכללה כדי לתת מענה ללימודים אקדמאים המותאמים לציבור החרדי בהפרדה מלאה. חזונו הגדול של המייסד הדגול, לאפשר לאלפי תלמידים חדשים להגיע לפרנסה בכבוד".

"כמוסד התורם למדינה בכל תחומי החיים מאז נוסד לפני כמאה שנה, הטכניון גא ושמח לתרום את חלקו גם במשימה הלאומית – הקניית מקצוע מכניס לציבור החרדי", הדגיש נשיא הטכניון, פרופסור פרץ לביא.