12 דוקטורנטים מארה"ב ומאירופה משתלמים בטכניון

28במרכז זיסאפל לננו-אלקטרוניקה מועבר בימים אלה קורס בינלאומי בנושא אלקטרוניקה אורגנית או אלקטרוניקה מפלסטיק ל-12 סטודנטים מרחבי אירופה וארה"ב אשר משתלמים לתואר דוקטור.

הקורס נערך במסגרת פרויקט "פרומינס" אשר נתמך וממומן על ידי הקהיליה האירופית. הקורס כולל עבודה מעשית של הכנה ואיפיון של התקנים מסוג: תא סולרי, דיודה פולטת אור וטרנזיסטור. בנוסף כולל הקורס סדרת הרצאות עיוניות והתנסות בכתיבה והרצה של סימולצית מחשב שמדמה פעולה של דיודה פולטת אור.

הקורס מועבר בעיקר על ידי סטודנטים לתואר דוקטור מהפקולטה להנדסת חשמל בטכניון (מיכל סורני וניר יעקובי) ומתכנית מרכז ראסל ברי למחקר בננו-טכנולוגיה (ערן אבנון ואריאל בן ששון).

בתמונה: משתתפי הקורס עם מנחיהם בטכניון