סטודנטים בטכניון פיתחו עבור המרכז הרפואי רמב"ם מערכת מידע המספקת תמונת מצב אמיתית באירוע רב נפגעים

קבוצת סטודנטים מהפקולטה להנדסת תעשיה וניהול בטכניון פיתחה עבור המרכז הרפואי רמב"ם מערכת מידע המספקת תמונת מצב אמיתית באירוע רב נפגעים. הקבוצה זכתה בפרס הראשון בגין הפרוייקט, בתחרות שהתקיימה בפקולטה.

המערכת מקבלת נתונים בזמן אמת מחיישנים המוצמדים לנפגעים, מנתחת אותם ומציגה מדדים תפעוליים. כמו כן היא משתמשת במודלים תפעוליים כדי לספק תחזית על המשך התפתחות האירוע בטווח של מספר שעות.

אירוע רב נפגעים מוגדר כמצב שבו הביקוש לטיפול רפואי גדול מהיכולת לספקו, וכתוצאה מכך יש הכרח למצוא נקודת איזון בין איכות הטיפול לבין מספר הנפגעים שיזכה לקבל טיפול.

הקבוצה התמקדה באירוע חל"כ (חומרי לחימה כימיים), שבו עלולה להיפגע אוכלוסיה גדולה. כיום המידע על כמות הנפגעים המוצג בחדר הפיקוד אינו מדוייק, יש נגישות נמוכה למידע אודות הצוות הרפואי הקיים ומיקומו וקשה להעריך את המצב העתידי. המערכת שבנו הסטודנטים מציגה מצב תפעולי של בית החולים, הן מבחינת הנפגעים והן מבחינת הצוות הרפואי, באופן אמין ובזמן אמת. היא גם מציגה תחזיות לכמות הנפגעים בהמשך האירוע.

המערכת נוסתה על 49 "נפגעים" בתרגיל גדול שנערך לפני כחצי שנה והיתכנותה הוכחה. הסטודנטים גם למדו מניסיונה של המשלחת הישראלית להאיטי, אחרי רעידת האדמה הגדולה. משלחת זו כללה 230 אנשי צוות שטיפלו בכ-1100 פצועים במשך עשרה ימים. כדי להחליט מי יקבל טיפול, הורכב צוות של ארבעה רופאים שענו על השאלות: עד כמה דחוף מצבו של הפצוע? האם יש לנו משאבים מספיקים לטפל בו? מה הסיכוי שהוא יחיה בעקבות הטיפול?

הסטודנטים שהשתתפו בקבוצה הם אביר קורן, אבי יונגלסון, זוהר סטירו וטל שבפל, והם הונחו על ידי ד"ר שגב וסרקרוג ופרופסור אבישי מנדלבאום מהטכניון וד"ר שלומי ישראלית מרמב"ם.