מעט יותר: תערוכה חדשה בגלריה הניך בטכניון

52בגלריה ע"ש הניך בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון נפתחה תערוכה חדשה, "מעט יותר", ובה מוצגות עבודותיהם של שבעה אמנים צעירים החיים ועובדים בעיר התחתית בחיפה. העבודות מתפרשות על פני מדיומים שונים: ציור, רישום, צילום ומיצב.

מדובר בקבוצת אמנים שחברו זה לזה והקימו את גלריית "האגף" בעיר התחתית. התערוכה הראשונה שלהם, "מעט", הציגה מעט מעולמו של כל אחד מחברי הקבוצה. התערוכה הנוכחית, שהיא מעין תערוכת המשך, נעה בין האורבני לאישי ומנסה לחקור את האופן שבו מטביעה הסביבה את חותמה על היצירה.

בחלק מן העבודות מוצגים הנמל וסביבתו על האנשים החיים במקום. עבודות אחרות, אישיות יותר, נובעות מעולמו הפרטי של היוצר ומתחושותיו ביחס לסביבה שבה הוא חי. לדברי אוצרת התערוכה, שרון איילון, היצירות מביעות ניכור המאפיין את העיר התחתית אך גם מתעדות – יש לקוות – את תחילת התעוררותו של אזור מוזנח ומדולדל זה.

בתמונה: "תוכי" – עבודה של ליבי קסל