מלגת IDT לבוגרי דוקטורט במדעי החיים

חברת Integrated DNA Technologies) IDT) תעניק מלגת השתלמות נדיבה לבוגר דוקטורט של הטכניון להשתלמות בתר דוקטורט בחו"ל בתחום מדעי החיים.

גובה המלגה הוא 35,000 $