הלמ"ס: בוגרי הטכניון בצמרת ההכנסות

עם פרסום הדו"ח המקיף של הלמ"ס מתברר:
בוגרי הטכניון נמצאים בצמרת ההכנסות בכלל ובתחום ההנדסי בפרט

בשנת 2004, שנתיים לאחר קבלת התואר, הרוויח בוגר הטכניון 134 אלף ₪ בשנה

עם פרסום הדו"ח המקיף של הלמ"ס, מתברר כי בוגרי הטכניון נמצאים בצמרת ההכנסות בכלל ובתחום ההנדסי בפרט. כך, בוגר הטכניון משנת 2002, הרוויח, שנתיים לאחר קבלת התואר – 134 אלף ₪ בשנה. הבא אחריו – בוגר המכללה האקדמית תל אביב-יפו, הרוויח 129 אלף ₪ בשנה ובוגר "אורט בראודה" – 128 אלף ₪ בשנה. הנתונים המדווחים כאן הם חציונים כפי שמומלץ לגבי תיאור משכורות. הטכניון מוביל, ובהפרש יותר גדול, כשמסתכלים על ממוצעים.

נשיא הטכניון, פרופסור יצחק אפלויג, אמר בתגובה כי התוצאות אינן מפתיעות אותו. "עם פרסום הדו"ח הקודם טענו כי מטעים את הציבור בפירסום דו"ח חלקי ומפרשים אותו באופן מוטה", הדגיש. "הדו"ח המקיף מאשר כי בוגר הטכניון מבוקש מאוד בשוק העבודה וגם מרוויח יותר מעמיתיו שסיימו לימודיהם במוסדות אחרים. יתירה מכך, דו"ח שביעות רצון של הסטודנטים, אשר פורסם באמצעות המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג), מצביע על כך שהסטודנטים בטכניון מרוצים יותר מסטודנטים הלומדים במוסדות אחרים מתכניות הלימודים שלהם ומתנאי הלימוד בטכניון. אם כך, הסטודנט בטכניון גם מרוצה יותר במהלך לימודיו וגם מרוויח יותר עם סיום הלימודים".

המשנה הבכיר לנשיא הטכניון, פרופסור פאול פייגין, שהוא סטטיסטיקאי בעל שם עולמי, אמר כי העיוות תוקן עם פרסום הדו"ח הנוכחי, גם משום שהפעם ניתן לערוך השוואה בין מוסדות המעניקים השכלה בתחום ההנדסי נטו.

על תחומי ומקצועות לימוד לא דווחו ממצאים ברמה של מוסדות ספציפיים, אלא נערכה השוואה בין המכללות והאוניברסיטאות. בתחום ההנדסה והארכיטקטורה נמצא כי בוגרי האוניברסיטאות מרוויחים באופן משמעותי יותר מבוגרי המכללות – 148 אלף ₪ לבוגרי האוניברסיטאות במחזור 2002 לאחר שתי שנות ותק, לעומת 104 אלף ₪ לבוגרי המכללות הפרטיות ו-53 אלף ₪ לבוגרי המכללות הציבוריות. במקצוע הנדסת חשמל, בוגרי האוניברסיטאות לאחר שנתיים משתכרים 235 אלף ₪, לעומת בוגרי מכללות – 217 אלף ₪. במקצוע הנדסת תעשייה וניהול הפער אף גדול יותר – 167 אלף ₪ לבוגרי אוניברסיטאות לעומת 129 אלף ₪ לבוגרי מכללות – אחרי שנתיים של ותק.

ההכנסה השנתית הממוצעת הגבוהה ביותר בקרב בוגרי 2000-2001 היא של בוגרי הנדסת חשמל (226,000 ₪) ואחריה – בוגרי הנדסת תעשייה וניהול (153,000 ₪). סוגרים את הרשימה בוגרי ארכיטקטורה – 65,000 ₪ בשנה.

עוד נאמר בד"וח כי "פער ההשתכרות בין בוגרי המכללות הפרטיות לבין בוגרי האוניברסיטאות, עומד על 11%, 5%, 7%, 6% ו-9%, בין שנת קבלת התואר עד לארבע שנים לאחר קבלת התואר".