הטכניון זכה במכרז להקמת מינהלת המרכז הישראלי לחינוך מדעי-טכנולוגי (מל"מ)

בטכניון הוקמה מינהלת המל"מ – המרכז הישראלי לחינוך מדעי-טכנולוגי, בעקבות זכיית מוסד הטכניון למו"פ במכרז של משרד החינוך. בראש המינהלת עומד פרופסור דוד בן- חיים.

המל"מ הוא גוף המקשר בין משרד החינוך והמחלקות להוראת המדעים באוניברסיטאות, הנקראות מל"מים אוניברסיטאיים. הן עוסקות בפיתוח והטמעה של חומרי לימוד (כתובים ומתוקשבים) לתלמיד ולמורה, מגן הילדים ועד סוף התיכון, במקצועות המדעיים, הטכנולוגיים-מדעיים ומתמטיקה. במל"מים האוניברסיטאיים מתקיים שיתוף פעולה בין מדענים ואנשי אקדמיה בהוראת המדעים, לבין מורים בבתי הספר. במסגרת פעילות זו מפתחים שיטות וחומרי למידה עדכניים המבוססים על מחקר חינוכי-מדעי הנערך במוסדות להשכלה גבוהה.

מינהלת המל"ם מפעילה גם 11 מרכזי מורים ארציים במקצועות המדעיים, הטכנולוגיים-מדעיים ומתמטיקה, שמטרתם להוות כתובת ראשית למקצוע הרלוונטי, באמצעות פעילויות של הכשרה וטיפוח מנהיגות של מורים, הפקת כתבי עת, קיום ימי עיון וכנסים מקצועיים, הפקת חומרי עזר למורים, קיום קשר ומתן עזרה מקצועית למרכזי השתלמות אזוריים והפעלת אתר אינטרנטי של המקצוע.

לדוגמא, המל"מ הטכניוני מופעל על ידי המחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים בטכניון, בראשות הדיקן פרופסור אבי ברמן. מופקים בו חומרי למידה בתחומי המתמטיקה, הביולוגיה, הכימיה, הפיסיקה והטכנולוגיה ופועלים בו שלושה מרכזים ארציים למורים: במקצוע מדעי המחשב, במקצועות הטכנולוגיים-מדעיים ובמקצוע מוט"ב- מדע וטכנולוגיה בחברה.