במטרה לקדם את החינוך המדעי והטכנולוגי בישראל: הטכניון מציע לכל בוגריו מלגת שכר לימוד מלאה ללימודי תואר טכניוני בהוראת הטכנולוגיה והמדעים

התואר כולל תעודת הוראה לבתי-ספר על-יסודיים (חטיבות ביניים ותיכונים) ולמכללות לטכנאים והנדסאים

מתוך הכרה בחשיבותו של החינוך המדעי והטכנולוגי בישראל ובערכם של הכישורים שרכשו בוגרות ובוגרי הטכניון על בסיס לימודיהם, הנהלת הטכניון מציעה לבוגרות ולבוגרים להוסיף לכישוריהם מנהיגות חינוכית ולבוא ללמוד תואר טכניוני בהוראת הטכנולוגיה והמדעים, במלגת שכר לימוד מלאה.

התואר מכיל תעודת הוראה לבתי-ספר על-יסודיים (חטיבות ביניים ותיכונים) ולמכללות לטכנאים והנדסאים. היקף הלימודים הוא 36 נקודות והבוגרים שיתקבלו לתוכנית יקבלו מלגת שכ"ל ל- 4 סמסטרים.

ראש המחלקה להוראה הטכנולוגיה והמדעים בטכניון, פרופסור אורית חזן, אמרה כי פרישת הלימודים על פני ארבעה סמסטרים מאפשרת שילוב לימודים ועבודה וכי התואר מקנה כישורים חשובים ויישומיים לעבודה בהי-טק, תעשייה, מגזר ציבורי ואקדמיה. הוא מאפשר גם השתלבות בתפקידי הוראה, ניהול ויזמות בחינוך המדעי והטכנולוגי.

ניתן ללמוד באחד ממסלולי הלימוד של המחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים: הוראת מתמטיקה, פיזיקה, מדעי המחשב, ביולוגיה, כימיה, מדעי הסביבה, טכנולוגיה-מכונות, אלקטרוניקה-חשמל.