פרופ' יהודה קלעי דיקן הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון מעניק את פרסי ההצטיינות לליז לייבוביץ.

פרופ' יהודה קלעי דיקן הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון מעניק את פרסי ההצטיינות לליז לייבוביץ.

פרופ' יהודה קלעי דיקן הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון מעניק את פרסי ההצטיינות לליז לייבוביץ.