פרופ' יהודה קלעי דיקן הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון מעניק את פרסי ההצטיינות ללירון צלניק

פרופ' יהודה קלעי דיקן הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון מעניק את פרסי ההצטיינות ללירון צלניק

פרופ' יהודה קלעי דיקן הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון מעניק את פרסי ההצטיינות ללירון צלניק