נשיא הטכניון פרופ' פרץ לביא

נשיא הטכניון פרופ' פרץ לביא