איור המתאר את מבנה מערכת ההובלה ואת פעילותה בגידול

איור המתאר את מבנה מערכת ההובלה ואת פעילותה בגידול