קשרי ציבור ופיתוח משאבים

————————————————————

————————————————————

פרופ' אלון וולף
סגן נשיא לקשרי חוץ ופיתוח משאבים (סנק"מ)

משרד הסנק"מ

 

 

 

תקשורת וקשרי חוץ

פיתוח משאבים

אירוח ואירועים

ראש היחידה
גיל ליינר

ראש היחידה
ליה קוטין

ראשת היחידה
זוהר נתנזון

היחידה מחברת את הטכניון לבעלי עניין אסטרטגיים ובהם בוגרים, משרדי ממשלה, תקשורת והציבור הרחב בישראל ובעולם. היחידה כוללת את משרד הדובר, את צוות השיווק ואת היחידה לקשרי ציבור. כדי לקדם את הטכניון כמותג גלובלי מייצרת היחידה תוכן לתקשורת המקומית והעולמית לרבות הודעות לעיתונות, קמפיינים, סרטי וידאו וחומר דיגיטלי ומודפס.

היחידה מתמקדת בגיוס המשאבים הנחוצים לטכניון כדי להגשים את ייעודו, וזאת על ידי פיתוח מוניטין ומחויבות פילנתרופית. לשם כך עוסקת היחידה בכתיבת הצעות לפרויקטים, בפיתוח קשרים ארוכי טווח עם התורמים ובטיפוח קשרים אסטרטגיים עם אגודות הטכניון ברחבי העולם, עם תורמים, עם קרנות ועם ארגונים אחרים.

 

צוות היחידה תומך במשימות האגף בהפקה של אירועים וביקורים המביאים לידי ביטוי את החדשנות ואת המצוינות האופייניות לטכניון.

מרכז המבקרים מארח מגוון רחב של מבקרים לרבות משלחות אקדמיות, עסקיות ואחרות ותיירים מכל העולם.

המחלקה לאירועים וטקסים מפיקה טקסים אקדמיים ואירועים מיוחדים ועוסקת גם בטקסים לתורמים, בטקסים לחנוכת פרויקטים ובשילוט מתאים כהוקרה לידידי הטכניון לאורך השנים..

:גיל
glainer@technion.ac.il
972-77-887-2734
ליה:
leah.k@technion.ac.il
972-77-887-4830
:זוהר
zoharn@technion.ac.il
972-77-887-2578