כשאתה מבין שלכל קורס וקורס שלקחת יש אתר נפרד שצריך לעקוב אחריו לעדכונים וש.ב

כשאתה מבין שלכל קורס וקורס שלקחת יש אתר נפרד שצריך לעקוב אחריו לעדכונים וש.ב