פיתוח משאבים

היחידה מתמקדת בגיוס המשאבים הנחוצים לטכניון כדי להגשים את ייעודו, וזאת על ידי פיתוח מוניטין ומחויבות פילנתרופית. לשם כך עוסקת היחידה בכתיבת הצעות לפרויקטים, בפיתוח קשרים ארוכי טווח עם התורמים ובטיפוח קשרים אסטרטגיים עם אגודות הטכניון ברחבי העולם, עם תורמים, עם קרנות ועם ארגונים אחרים.

 

 

————————————————————

ליה קוטין – ראש היחידה

טל. 04-8293791

דוא"ל: leah.k@technion.ac.il

————————————————————

ליצירת קשר

 

פרויקטים
ג'נט קובליו

דוא"ל: janet@technion.ac.il

טלפון: 04-829-2185

——————

לינדה מונטג

דוא"ל: lmontag@technion.ac.il

טלפון: 04-829-2686

——————

יהודה דוד טרבסקי

דוא"ל: yehudat@technion.ac.il

טלפון: 04-829-4986

קשרי תורמים
לובה ברנשטיין

דוא"ל: lubab@technion.ac.il

טלפון: 04-829-4987

——————

מוריס רוס

דוא"ל: mauricer@technion.ac.il

טלפון: 04-829-2952

——————

חגית חרמון

דוא"ל: hagith@technion.ac.il

טלפון: 04-829-2760

——————

שלי שורק

דוא"ל: shelleys@technion.ac.il

טלפון: 04-829-3480

——————

קורי שינדלר

דוא"ל: cory.s@technion.ac.il

טלפון: 04-829-3722