מייקל בלומברג (מימין) מקבל תואר דוקטור לשם כבוד מפרופ' פרץ לביא נשיא הטכניון (במרכז) ומפרופ' בועז גולני, סגן נשיא הטכניון לקשרי חוץ ופיתוח משאבים

מייקל בלומברג (מימין) מקבל תואר דוקטור לשם כבוד מפרופ' פרץ לביא נשיא הטכניון (במרכז) ומפרופ' בועז גולני, סגן נשיא הטכניון לקשרי חוץ ופיתוח משאבים