חברי הסגל הזוכים עם פרופ' חגית עטיה (משמאל לימין: פרופסור משנה נתנאל לינדנר, ד"ר ארי גרו, פרופסור אלון הופמן)

חברי הסגל הזוכים עם פרופ' חגית עטיה (משמאל לימין: פרופסור משנה נתנאל לינדנר, ד"ר ארי גרו, פרופסור אלון הופמן)