מנצח המירוץ – הסטודנט עומר רמון מהפקולטה לאוירונוטיקה וחלל

מנצח המירוץ - הסטודנט עומר רמון מהפקולטה לאוירונוטיקה וחלל