מניעת הטרדה מינית בטכניון

הטכניון הציב לו כמטרה חשובה להבטיח סביבת עבודה ולימודים, המכבדת כל אישה ואיש, סביבה שאין בה הטרדה מינית ואין בה התנכלות על רקע הטרדה מינית, לא בדיבור ולא במעשה.

הטכניון פועל ויפעל כנגד תופעות פסולות של הטרדות מיניות ושל קיום יחסים אינטימיים במסגרת יחסי סמכות וכפיפות.

הטכניון מעודד תרבות דיבור והתנהגות, הנקיות מאמירות, רמיזות ומחוות מיניות. בטכניון נערכות פעולות הסברה והדרכה לכל הקהלים: סטודנטים, סגל אקדמי, סגל מינהלי ועובדי קבלן. מוצגים בזאת קישורים אל המסמכים הבאים:

 

על מי חל התקנון?

על כל איש טכניון, משמע: כל סטודנט/ית בכל תכנית טכניונית (כולל סטודנטים במכינות וסטודנטים בחופשה), כל חבר/ת סגל אקדמי (בכיר או זוטר, כולל אורחים אקדמיים) וחבר/ה בצוות מחקר, כל עובד/ת מינהלי/ת (קבוע וזמני, כולל עובדים בחוזי ייעוץ ונותני שירותים למיניהם), כולל אורחים בשטח הטכניון או בפעילויותיו.

איך פונים ואל מי פונים?

כל אנשי הטכניון (כמוגדר לעיל), אם נפגעו או אם התעורר אצלם חשד או אם שמעו שמועה שבוצעה הטרדה מינית או התנכלות שמקורה בהטרדה מינית, מוזמנים ומתבקשים לדווח על כך בכתב (מייל) או בעל פה (בטלפון ובפגישה פנים אל פנים) לאחת מן הנציבות או הרכזות, לפי בחירתו של המדווח.
הנציבות והרכזות קיבלו על עצמן לשמור על סודיות ועל פרטיותם של המדווחים והמתלוננים, בהתאמה לרצונם ובהתאם לחוק.

2000px-HeteroSym-pinkblue2.svg

נציבה מרכזת (מניעת הטרדה, ייעוץ וטיפול בתלונות)

פרופ' נעמי כרמון
טלפון: 04-8294075 | carmon@technion.ac.il

נציבה (ייעוץ וטיפול בתלונות)

דליה פלד
טלפון: 04-8294112 | pdalia@dp.technion.ac.il

רכזות למניעת הטרדה מינית

סגל מינהלי // גלית בגנו
טלפון: 04-8292784 | galitb@dp.technion.ac.il

אגודת הסטודנטים // מלכה רוזנפלד
טלפון: 04-8292634 | secyor@asat.org.il

מוסד הטכניון למו"פ // פנינה אלוני
טלפון: 04-8293726 | apnina@trdf.technion.ac.il

קמפוס בת גלים // גלית סטולר
טלפון: 04-8295398 | galits@technion.ac.il

קמפוס שרונה, ת"א // רותם בוארון
טלפון: 6#,03-6966662 | rotem@technion.ac.il

עובדי קבלן // דפנה הרשקו
טלפון: 04-8292596 | dafnah@dp.technion.ac.il