פרופ' בן-ציון לוי מעניק את התעודה לזוכה במקום הראשון, אריק סנדרוביץ. במרכז: ד"ר ארווין ג'ייקובס

פרופ' בן-ציון לוי מעניק את התעודה לזוכה במקום הראשון, אריק סנדרוביץ. במרכז: ד"ר ארווין ג'ייקובס